Velkommen til Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater

Advokatforeningen er en sammenslutning af de fleste advokatkontorer i Grønland.

Foreningens formål er, at højne advokatstandens anseelse, at forøge dens dygtighed, at fremme dens erhvervsinteresser og at virke for gode kollegiale forhold.

Foreningen er ikke en klageinstans, hvorfor der henvises til punktet ”Klager”.

Hvis du ønsker at kontakte foreningen, kan du enten kontakte et af vore medlemmer eller foreningens bestyrelse.

Nedenfor er anført den nuværende bestyrelse i Nunatsinni Advokatit Grønlandske Advokater:

Formand: advokat Peter Schriver, telefon 32 13 70, email ps@nuna-law.gl
Næstformand: advokat Finn Mei
nel, telefon 341050, email finn@meinel.gl
Kasserer: 
advokat Jens Paulsen, telefon 321252, email jp@alg.gl